Bạn có thể để bé 2-3 tuổi tự rót nước, dọn cơm và quét một góc nhỏ trong nhà.

Nguồn: Theo Bright Side