PRONUNCIATION TEST

Kiểm tra phát âm tiếng Anh

Với giáo viên bản ngữ

Đánh giá khả năng phát âm tiếng Anh

Phân tích và hướng dẫn khắc phục lỗi sai